"Da du lærte at cykle, var det ved at prøve at cykle. Ikke ved at nogen fortalte dig, hvad du skulle gøre, og du læste heller ikke en bog om det.


Du prøvede, væltede måske, men prøvede igen, og du lærte af dine fejl. Og når du cykler i dag, tænker du ikke over hvordan, du gør. Du gør det bare.


Sådan bør du også lære førstehjælp."


- StayingAlive

Læringstransfer

[overføre noget der er lært fra en sammenhæng til en anden]

..Og så lige på vores personaledag!


Pludseligt hjertestop i mændenes omklædningsrum hos Apollo Fitness i Vejle. De ansatte vidste ikke, at de skulle have et førstehjælpskursus.


Et af fitnesscentrets medlemmer lå på det glatte og våde flisegulv uden for badeområdet. Han lå på maven og med opkast ud af munden. Håret og tøjet var svedigt. På det våde gulv lå en hårtørrer, hvor strømmen var tilsluttet.


Hjertestoppet blev iscenesat, mens personalet i Apollo Fitness var til en fælles træningstime i forbindelse med en personaledag. Det skulle handle om hygge og socialt samvær, men pludselig vendte stemningen til en potentielt livstruende situation. Der skulle handles hurtigt, og der blev lavet mange rigtige ting. Og nogle få forkerte, men det var sådan set godt nok.. Det blev til rigtig god læring for de ansatte i Apollo Fitness.


Den tilskadekomne blev under øvelsen udskiftet med en HLR-dukke og en hjertestarter-træner og resten af medarbejderstaben kom med ind og betragtede kollegernes førstehjælpsevner.


Hele setup'et skete, hvor medarbejderne arbejdede. "Hjertestoppet" blev kædet sammen med afstanden og placeringen af fitnesscentrets hjertestarter, alarmering til receptionisten, lyden af hjertestarterens mundtlige guide i rumklangen fra baderummet. Alt sammen noget der lagrede sig i deltagernes hukommelse.


Apollo Fitness' centerchef prioriterede en anden læring i forhold til førstehjælpsundervisning, og i samarbejde med StayingAlive, fik medarbejderne en anderledes introduktion til at modtage førstehjælpsundervisning på. 


Hjertestop sker nemlig ikke altid i et kursuslokale foran en PowerPoint-præsentation.


Førstehjælpskursus Apollo Fitness

Ydmyghed


Når I bestiller et førstehjælpskursus hos StayingAlive, er vi stolte af opgaven. Som virksomhed bruger jeres medarbejdere værdifuld tid på et førstehjælpskursus, og på at lære noget, der er meget vigtigt. Vi vil ikke spilde jeres tid.


StayingAlive gør sig umage ved alle vores kurser. Mennesker og virksomheder er forskellige, så det bliver vores førstehjælpskurser også nødt til at være. Der er meget stor forskel på, hvordan vi modtager læring, og hos StayingAlive er det vigtigt at sætte sig ind i, hvem det er vi skal undervise, og hvor undervisningen skal foregå. Når I bestiller et kursus hos StayingAlive, vil et førstehjælpskursus altid starte med en grundig planlægning sammen med jer.


Når StayingAlive laver førstehjælpskurser er det altid med tanken; hvordan vil vi gerne selv opleve et førstehjælpskursus?

Førstehjælpskursus Legoland

Sejt front desk personale!


Receptionister i Legoland Billund Resort gik til førstehjælpsudfordringer med krum hals.Tunge nydflytningsdukker blev slæbt op og ned af trapper og ind og ud af elevatorer, og der blev øvet hjerte-lunge-redning på toiletterne i Legolands konferencecenter og i butikken på Hotel Legoland.


Selv da StayingAlive havde produceret hjemmelavet slim og opkast og påført dukkerne, stoppede det ikke en eneste af receptionisterne. De er alle front desk personale i Legoland Village, Legoland Hotel og i Legolands konferencecenter. Hvis der sker tilskadekomst i Legoland, er det dem, der skal reagere, og f.eks. løbe med en hjertestarter, og med ca. 1,5 millioner gæster hvert år, kan det ikke undgås at der en gang imellem skal gives førstehjælp ved akutte ulykker eller sygdomme.


StayingAlive laver årligt tilbagevendende førstehjælpskurser til Legoland, og det er vigtigt, at undervisningen er praksisnær og relaterer sig til de lokale forhold i Legoland og de omkringliggende faciliteter.


StayingAlive underviser efter Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer


Når du modtager førstehjælpsundervisning af StayingAlive, vil det som udgangspunkt være ud fra den uddannelsesplan, der er udfærdiget af Dansk Førstehjælpsråd. Der er særlige krav til alle førstehjælpskursers form og indhold, bl.a.:


  • Førstehjælpskurset skal være praksisnært og indeholde et minimum af teori


  • Der skal være et bestemt mængde træningsudstyr til rådighed, f.eks. et bestemt antal HLR-dukker og hjertestarter-trænere på et kursus i førstehjælp ved hjertestop


  • Kursustiden må ikke forkortes


  • Der må maksimalt være 16 kursusdeltagere pr. instruktør på et førstehjælpskursusDisse retningslinjer er lavet for at øge kvaliteten af førstehjælpsundervisningen. Hvis der undervises efter retningslinjerne, kan der udstedes et officielt, myndighedsgodkendt førstehjælpsvis efter gennemførsel af kurset.


Hvis I har andre behov, kan der laves specielle kurser, som afviger fra retningslinjerne udstukket af Dansk Førstehjælpsråd, men så kan der ikke udstedes myndighedsgodkendte førstehjælpsbeviser, men alternative diplomer, egne kursusbeviser og lignende.


Train as you fight


Praksisnær træning er vigtig, når du skal lære førstehjælp


Kampsoldater træner bykamp. De øver alle tænkelige scenarier igen og igen. De kender deres udstyr, hvor det er placeret, og de ved, hvor deres makker er. For den dag det hele bliver virkelighed, kan mennesket psykolgisk gøre tre ting.


Kæmpe, flygte eller fryse.


Men du kan kun kæmpe i en presset situation, hvis du har noget, du kan hive op af den mentale rygsæk. Og det har du kun, hvis du har øvet det, så det sidder på rygraden.


Jo mere du øver praksisnært, des større chance for, at du automatisk reagerer som under træningen. Og det vil gavne dig på samme måde i situationer, hvor du skal give førstehjælp til mennesker, der er i livsfare. Situationen vil sandsynligvis være grænseoverskridende og uoverskuelig. Men har du øvet førstehjælp på din arbejdsplads, med dine kollegaer, med de lokale udfordringer og forhold I har på jeres arbejdsplads, vil det som udgangspunkt give et langt bedre resultat.


I kan kæmpe, det vil sige handle, eller I kan fryse eller ligefrem flygte. Kun én af disse ting hjælper, hvis en kollega f.eks. skal kunne overleve et hjertestop på arbejdspladsen.Telefon: +45 22171761

Adresse: Rødtjørnen 82 | DK-8700 Horsens

Copyright StayingAlive 2019