Sammensæt et førstehjælpskursus


Førstehjælpskurser er opbygget af moduler


Når I vælger et førstehjælpskursus, bliver det sammensat af flere moduler. Det kan enten være en basisuddannelse alene eller en basisuddannelse kombineret med en eller flere tilvalgsuddannelser. I kan også vælge en funktionsuddannelse eller en opdateringsuddannelse mv. Valget er jeres og kurset sammensættes, så det passer til jeres virksomsheds behov.

StayingAlive underviser som udgangspunkt efter Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer. Klik på linket herunder hvis du vil læse mere på Dansk Førstehjælpsråds hjemmeside.


[Skema ikke egnet til visning på smartphone]

Modul

Varighed i minutter (inkl. småpauser)

Overordnet indhold er bl.a.

Basisuddannelse:

Førstehjælp ved hjertestop

240 minutter

Bevidsthedstilstand

Overlevelseskæden

Basal genoplivning

Brug af hjertestarter (AED)

Stabilt sideleje

Fremmedlegemer i luftvejene hos voksne

Stroke

Basisuddannelse:

Førstehjælp ved ulykker

120 minutter

Skab sikkerhed og stands ulykken

Nødflytninger

Vurdering af tilskadekomne person (ABC)

Fremmedlegemer i luftvejene

Førstehjælp til bevidsthedspåvirkede

Stabilt sideleje

Førstehjælp ved kredsløbssvigt

Psykisk førstehjælp

Basisuddannelse:

Førstehjælp til børn

240 minutter

Førstehjælpens hovedpunkter

Bevidsthedstilstand

Alarmsymptomer ved infektioner

ABC-metoden

Stabilt sideleje (ved større børn)

Overlevelseskæden

Hjerte-Lunge-Redning

Fjernelse af fremmedlegemer i luftvejen


Tilvalgsuddannelse:

Førstehjælp ved blødninger

90 minutter

Førstehjælp ved større blødninger

Førstehjælp ved mindre blødninger

Førstehjælp ved indre blødninger

Forebyggelse af kredssløbssvigt

(relateret til blødninger)

Tilvalgsuddannelse:

Førstehjælp ved kemiske påvirkninger

30 minutter

Forebyggelse af forgiftninger/ætsninger

Giftlinjen

Førstehjælp til forgiftede personer

Førstehjælp ved ætsninger i øjne, på huden

Førstehjælp ved ætsninger (indtagelse)

Tilvalgsuddannelse:

Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger

60 minutter

Førstehjælp ved hedelag

Førstehjælp ved forbrændinger

Førstehjælp ved forfrysninger

Førstehjælp ved nedkøling af kroppen

Tilvalgsuddannelse:

Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet inkl. hovedskader

90 minutter

Førstehjælp ved knoglebrud

Førstehjælp ved ledskred

Førstehjælp ved forstuvninger

Førstehjælp ved brud på hofte / bækken

Førstehjælp ved hjernerystelse

Åbent / lukket kraniebrud

Blødninger mellem hjerne og kranie

Tilvalgsuddannelse:

Førstehjælp ved småskader

90 minutter

Småskader forårsaget af dyr/planter

Fremmedlegemer i hud, næse, øre, øjne

Førstehjælp ved tandskader

Førstehjælp ved næseblod

Mindre forbrændinger / ætsninger

Mindre stiksår, snitsår, hudafskrabninger

Tilvalgsuddannelse:

Førstehjælp ved sygdomme

90 minutter

Blodprop / blødning i hjernen

Sukkersyge

Epilepsi / kramper

Feberkrampe

Astma / kronisk brokitis / KOL

Falsk strubehoste

Alvorlig allergisk reaktion

Blodprop i hjertet / hjertekrampe

Sygdom med akutte smerter i maveregion

Lettere besvimelse og dehydrering

Tilvalgsuddannelse:

Førstehjælp og forebyggelse til børn

150 minutter

Førstehjælp og forebyggelse

Småskader, klem, snit, fald

Børns sygdomstilfælde

Kvælning / strangulering

Fremmedlegemer i halsen

Funktionsuddannelse:

Førstehjælp for voksne med ansvar for børn

420 minutter

Det komplette indhold af førstehjælp ved hjertestop tilpasset børn


Det komplette indhold af tilvalgsuddannelsen, førstehjælp og forebyggelse til børn


Forebyggelse af drukning og fastspænding i bil

Funktionsuddannelse:

Førstehjælpere med særligt ansvar

720 minutter

Det komplette indhold af basisuddannelsen,  førstehjælp ved hjertestop


Udvalgte emner i førstehjælp ved ulykker


Det komplette indhold af tilvalgsuddannelsen, førstehjælp ved blødninger


Det komplette indhold af tilvalgsuddannelsen, førstehjælp ved skader på bevægeapparatet


Det komplette indhold af tilvalgsuddannelsen, førstehjælp ved småskade og førstehjælp ved sygdomme


Forbrændinger, ætsninger, forgiftninger

Funktionsuddannelse:

Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport

480 minutter

Det komplette indhold af basisuddannelsen,  førstehjælp ved hjertestop


Udvalgte emner i førstehjælp ved ulykker


Det komplette indhold i tilvalgsuddannelsen, førstehjælp ved skader i forbindelse med  temperaturpåvirkninger


Akutte sygdomme


Førstehjælp ved livstruende blødninger

Funktionsuddannelse:

Førstehjælp for erhvervschauffører

180 minutter

Det komplette indhold af basisuddannelsen, Førstehjælp ved ulykker


Udvalgte emner i førstehjælp ved knoglebrud


Udvalgte emner i førstehjælp ved livstruende blødninger

Opdateringsuddannelse:

Førstehjælp ved hjertestop

180 minutter

Repetition af førstehjælp ved hjertestop

Repetition af førstehjælp ved ulykker

Blodprop i hjertet

Stroke

Opdateringsuddannelse:

Livreddende førstehjælp 

180 minutter

Dele af førstehjælp ved hjertestop

Dele af førstehjælp ved ulykker

Repetition af førstehjælp ved blødninger

Repetition af førstehjælp ved forbrændinger og skoldninger

Repetition af førstehjælp ved ætsninger

Nødflytninger

Færdselsrelateret førstehjælp:

Ved førstegangserhvervelse af kørekort til Bil/MC/traktor

480 minutter

Det komplette indhold af basisuddannelsen, førstehjælp ved hjertestop


Forebyggelse med materiale fra Sikker Trafik


Nødflytning fra bil og sikkerhed på ulykkesstedet


Førstehjælp ved de hyppigste forekommende skader ved trafikulykker

StayingAlive rådgiver gerne om, hvilke moduler der egner sig til jeres medarbejdere og virksomhed 

Ingen faste priser


Men I modtager altid et skriftligt, uforpligtende tilbud fra StayingAlive.

StayingAlive har ikke standard-førstehjælpskurser, og vi har derfor heller ikke faste priser. Prisen afhænger altid af hvilke moduler, I ønsker, og hvor mange I vil have på kursus. Til gengæld er kursusprisen alt inklusiv og uden mersalgsstrategier.


I vil altid som det første modtage et skriftligt tilbud fra StayingAlive. Tilbuddet er grundigt udspecificeret og dækker alle udgifter (ekskl. moms). Hvis I ikke ønsker at gøre brug af tilbuddet, er det ok. Vi siger så tak for interessen.


Et tilbud fra StayingAlive vil altid omfatte:


  1. Varighed af førstehjælpskursus og sted for afholdelse af kurset
  2. Max. antal kursusdeltagere
  3. Det faglige kursusindhold og forsikringsforhold ( kursusdeltagere er som regel forsikrede)
  4. Evt. aftale om særlige, praksisnære øvelser
  5. Mængde af træningsudstyr til rådighed på kurset
  6. Kursusmaterialer som er omfattet af førstehjælpskurset, og som bliver udleveret til deltagerne
  7. Pris i dkk., ekskl. moms
  8. Tilbuddets gyldighed, fra og til dato
  9. Generelle vilkår, herunder vilkår vedr. aflysning, flytning af kursusdato mv.

Telefon: +45 22171761

Adresse: Rødtjørnen 82 | DK-8700 Horsens

Copyright StayingAlive 2019