TOMME STOLE?


Hvilket kursus kan du gennemføre på én dag, som er vigtigere end et kursus, hvor du lærer at redde liv? 


På StayingAlives førstehjælpskurser kan kursuslokalerne til tider godt være tomme. Førstehjælpsundervisning skal opleves, for at det huskes. Og førstehjælpsundervisning opleves ikke altid i et kursuslokale, men der hvor ulykkerne sker i virkeligheden.


De vigtigste kurser fortjener en levende undervisning.


KUN FØRSTEHJÆLPSKURSER


Men ikke bare førstehjælpskurser.


StayingAlive laver førstehjælpskurser. That's it. Til gengæld går vi all in på det. Kompromisløst på alle de måder, vi kan komme i tanke om. 


Vil du opleve StayingAlives førstehjælpskurser?

I er unikke.


Derfor er StayingAlives førstehjælpskurser det også. Vi laver kun unikt tilpassede førstehjælpskurser til virksomheder og institutioner. Det kræver mere forarbejde, men vi tror også på, at resultatet bliver derefter. Du kan læse mere om, hvordan StayingAlive arbejder herunder.

Det kommer

til os alle


Hjertestoppet, ulykkerne eller den alvorlige sygdom. Men vi kan vælge at hjælpe og forhindre, at det altid medfører døden. For det behøver det jo ikke altid, hvis man kan give den nødvendige førstehjælp.


Ansvarlige virksomheder ønsker og kræver, at deres medarbejdere kan førstehjælp på arbejdspladsen. Måske har I en hjertestarter hængende, og I vil gerne holde de ansattes hjertestarter-træning ved lige? Eller måske er I en virksomhed, hvor der er bestemte ricici for nogle typer af skader?


Start med at kontakte StayingAlive, så finder vi sammen en løsning der passer jer. Det er helt uforpligtende at få et tilbud fra os.Vi tegner

kurset sammen


Når du har kontaktet StayingAlive, går vi igang med at finde ud af, hvilken virksomhed I er, og hvilke medarbejdere I skal have på førstehjælpskursus. Det gør vi i samarbejde med jer. På den måde får I et førstehjælpskursus, som passer lige præcist til jer. Unikt tilpasset læringsstil, unikke førstehjælpsøvelser, som er tilpasset jeres lokale forhold og undervisning, som passer til det segment, jeres medarbejdere hører under.


Vi kan kun lave gode førstehjælpskurser, hvis vi er ordentligt forberedt, og når førstehjælpskurset foregår, skal jeres medarbejdere opleve kurset og føle at de kan bruge det til noget. Når førstehjælpskurset er overstået, kan jeres medarbejdere redde menneskeliv og handle korrekt efter førstehjælpsens hovedpunkter og de retningslinjer I måtte have i jeres virksomhed. Så giver kurset mening. Hvordan skal jeres kursus være?

Train

as you fight


Når StayingAlive har lært jeres virksomhed og medarbejdere at kende, er vi klar til at levere en praksisnær og levende førstehjælpsundervisning,


Vi bruger rammerne på virksomheden i kombination med de lokale udfordringer, I måtte have. Målet er at få jeres medarbejdere til at huske undervisningen bedre. Så er der større chance for at de kan redde liv.


Førstehjælpsundervisning skal opleves. Jeres medarbejdere lærer ikke førstehjælp ved brug af støvede PowerPoint-præsentationer eller ved endeløse teoretiske foredrag om førstehjælpsinstruktørens helt fantastiske anatomiske viden eller livreddende heltegerninger.


Jeres medarbejdere lærer førstehjælp ved at prøve det.

Telefon: +45 22171761

Adresse: Rødtjørnen 82 | DK-8700 Horsens

Copyright StayingAlive 2019